YALTAI15A3

Moduulissa opiskelija syventää työyhteisö- ja viestintätaitojaan ja kykenee johtamaan sekä kehittämään työyhteisöä moninaisissa toimintaympäristöissä.

●osaa kehittää ja rakentaa yhteisöllistä toimintaa
●osaa tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ymmärtää niiden vaikutukset työyhteisötaitoihin
●osaa viestiä vastuullisesti moninaisessa työyhteisössä (fyysinen tai verkkoympäristö)
●osaa viestiä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaista viestintätapaa käyttämällä
●osaa analysoida ja arvioida työyhteisön vuorovaikutustilanteita ja osaa toimia yhteisöllisen ymmärryksen luomiseksi.