YABIAI15A3 Tämä teema on osa moduulia YBI02 Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta biotaloudessa