SHHTAI14X2 Opiskelija: rakentaa hoitotyön osaamistaan aikaisempiin aikuisten hoitotyön harjoitteluihin pohjautuen