HORYNU15A4 Tämä teema on osa toiminnalliset ympäristöt -moduulia.