AGMANU12B5 Opiskelija osaa: määritellä hevosalan toimintaan vaikuttavia tekijöitä tunnistaa, arvioida ja seurata hevosalan toimintaedellytyksiä ja toiminnan vaikutuksia soveltaa kehittämistoimenpiteitä käytäntöön