AGMANU13A5 Opiskelija osaa - kehittää ja toteuttaa toimivan liikeidean - käyttää saatavilla olevia laskentaohjelmia ja laatia liiketoimintasuunnitelman - toimia konsulttina / neuvojana ja laatia kehittämissuunnitelman toimeksiantajalle