AGMANU13A5 Opiskelija osaa tehdä pellonkäytön viljelysuunnitelmia. Hän tietää viljelyn ympäristövaikutukset ja siihen vaikuttavat tekijät ja osaa tehdä ravinnetaselaskelmia. Opiskelija tuntee kasvinviljelytutkimuksen periaatteet. Opiskelija osaa: -tehdä viljelysuunnitelmia tietokoneella -tehdä ravinnetaselaskelmia -tulkita kasvinviljelytutkimuksen tuloksia -seurata alan trendejä