YAKJAI14A3 Tämä teema on osa moduulia YKJ03 Palvelujen hallinta sosiaali- ja terveysalalla