HOMSNU13A4:HOMSAI13A4 Opiskelija osaa toteuttaa erilaisia maastoon merkintöjä ohjata maanrakennustöitä mittauksen eri keinoin tuntee maanrakennuksen alana ja sen soveltamismahdollisuudet viherrakentamisessaNormal021falsefalsefalseFIX-NONEX-NONEMicrosoftInternetExplorer4<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiH