MIMENU13A1 Opiskelija tuntee vektori- ja rasteriaineistojen paikkatietoanalyysien perusteet osaa paikkatietojärjestelmän käytön osaa soveltaa metsätaloudessa yleisimmin käytettäviä paikkatietoanalyysejä