MIMEAI11A1 Opiskelija osaa soveltaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta saamiaan perustietoja metsien monikäytön eri osa-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen laatia pienimuotoisen erityissuunnitelman käyttäen metsäsuunnittelussa saamiaan tietoja ja taitoja osaa inventoida sunnitelmakohteen lajistoa ja esittää tarvittavia hoito-ohjeita.