MIMEVV15A1 Opiskelija: osaa käsitteen metsäenergiapotentiaalit osaa energiapuukohteiden valinnan osaa energiapuukaupan ja metsäenergian hinnoittelun osaa energiapuun mittauksen osaa hakkeen lämpöarvon määrityksen osaa toimihenkilön / suunnittelijan tehtäviin kuuluvaa kustannuslaskentaa