AROHVV15A8 Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa teoksia grafiikan koho- tai syväpainomenetelmin tai muiden soveltavien grafiikan menetelmin. Opiskelija vertailee eri menetelmiä ja osoittaa taitonsa grafiikassa.