AROHVV15A8 Opiskelija tunnistaa elokuvan mahdollisuuksia ohjaustyön välineenä. Hän osaa selittää käsitteet elokuvakasvatus ja elokuvaterapia. Hän osaa käyttää elokuvaa tavoitteellisesti ohjaustyössä omien vahvuuksiensa pohjalta ja lähtökohtana erilaiseen toimintaan. Hän osaa käyttää elokuvan tekemisen Taikalamppu-menetelmää.