MIMEVV15A1 Opintojaksolla tutustutaan paikkatiedon peruskäsitteisiin ja opetellaan paikkatiedon käsittelyä. Paikkatiedon käsittelyyn käytetään pääasiassa ArcGIS-ohjelmistoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä paikkatiedon keskeiset käsitteet hallita paikkatietoaineistoja ArcGIS-ohjelmistossa, tehdä kyselyitä ja valintoja paikkatietoaineistoilla, tuottaa ja muokata paikkatietoaineisto ja käyttää georeferointityökaluja sekä laatia julkaisukelpoisen karttaesityksen. Hän osaa hyödyntää avoimia aineistoja karttojen laadinnassa.