MIMEVV15A1 Opintojaksolla tutustutaan paikkotietoanalyysien soveltamiseen erilaisilla aineistoilla. Opintojaksolla opiskelija toteuttaa paikkatietoon kytkeytyvän projektityön, jossa hän soveltaa aikaisemmin oppimiaan taitoja ja syventää paikkatieto-osaamistaan. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa soveltaa paikkatietoanalyyseja erilaisissa tilanteissa ja erilaisilla aineistoilla.