MIMEVV15A1 Opintojakson jälkeen opiskelija osaa: arvioida pihapuiden kuntoa ja hoidon tarvetta kaataa pihapuita käyttää kaatotyössä tarvittavia tärkeimpiä apuvälineitä turvallisesti kiipeilykaadon ja nostolavatyöskentelyn periaatteet ja vaatimukset hinnoitella pihapuidenkaatopalvelun hyödyntää alan toimijoiden verkostoa