Opiskelija tunnistaa strategisen johtamisen merkityksen sosiaali- ja terveysalan toiminnan tuloksellisuudessa. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen käsitteistön ja pystyy soveltamaan sitä sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä ja johtamisessa. Opiskelija erottaa strategisen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa tuottaa ja johtaa strategista suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Opiskelija osaa viestiä strategiasta perustehtävän toteutumista edistävällä tavalla.