Opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat Ahotoineet ensimmäisen vuoden  muita opintoja

Moduulin tavoitteet: Opiskelija

määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi eri tavoin sairastuneen ikääntyneen hoitotyötä    yhdessä potilaan ja hänen perheensä kanssa

  • toteuttaa ikääntyneiden hoitotyötä moniammatillisessa työryhmässä
  • ohjaa ikääntyneitä palvelujen sekä tukien ja etuuksien käytössä
  • tukee ikääntyneen toimintakykyä ja arjessa selviytymisessä sekä toteuttaa kuntoutumista edistävää hoitotyötä
  • toteuttaa ikääntyneen lääkehoitoa potilasturvallisesti
  • osaa toteuttaa palliatiivista hoitoa ja kuolevan potilaan hoitotyötä