Jos sinulla on kesken tai puuttuu opintojakso Tutkiva ja kehittyvä osaaja (ennen 2014 aloittaneet) ja olet aloittelemassa/tekemässä opinnäytetyötä, tule mukaan opinnäytetyöpajaan!

YSKENU14A2-ryhmälle opinnäytetyöpaja on ehdoton edellytys opinnäytetyön aloittamiselle.

 

Syksyn 2016 teemat:

  • 22.9. opinnäytetyöprosessin esittely, aiheen valinta ja rajaus, opinnäytetyösuunnitelma; Ilpo Pölönen
  • 13.10. tutkimuksen etiikka, menetelmien valinta, tulosten esittäminen; Ilpo Pölönen
  • 17.11. opinnäytetyön kirjoittaminen; Ulla Reentilä
  • 8.12. tiedonhaku, lähdekritiikki ja lähdeviittaukset; informaatikko Päivi Hollanti

 

   Kevään 2017 opinnäytetyöpajat:

   26.1.2017 klo 14-16 ont-prosessin esittely, aiheen valinta ja rajaus, opinnäytetyösuunnitelma, Ilpo Pölönen,  luokka 3007

   16.2.2017 klo 12-16 tutkimuksen etiikka, menetelmien valinta, tulosten esittäminen Ilpo Pölönen, luokka 3009 tai 3005-3006

   16.3.2017. klo 9:15-11:45, opinnäytetyön kirjoittaminen, Ulla Reentilä, luokka 3009

   16.3.2017 klo 12:30-16 ohjausta osallistujien työn vaiheen mukaisesti, Ilpo Pölönen, Ulla Reentilä

   6.4.2017 klo 12-14 tiedonhakua, Päivi Hollanti, luokka 3009, etäyhteys: hamk.webex.com/meet/paivi.hollanti

   4.5.2017 klo 12-16, opinnäytetyöohjausta, seminaareja, jne.

 

Syksyn tietoiskut nauhoitetaan ja linkitetään Moodleen.

 

Ensimmäinen tapaaminen on  pikku auditoriossa (3. krs).