SHHTNU14A2 Tämä teema on osa moduulia sh21 Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa