AGMAAI12X5/Maaseutuelinkeinojen ko
Opintojakso 10001064 Paikkatietojärjestelmien perusteet, 3.00 op,         80 h Koulutusalakohtaiset opinnot Perusopinnot
Toteutus Hyvinkää/125A1
Toteutusajankohta Kevät 2012-2013
Vastuuopettaja Varkia Rauni