VV1617 Opiskelija saa valmiuksia selvitä yleisimmistä työelämän kommunikaatiotilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti saksan kielellä. Esitiedot: työelämän saksan perusteet tai vastaavat tiedot ja taidot.