SHHTAI14X2 Opiskelija: osaa vertailla erilaisia työorganisaatioita ja arvioida niiden toimivuutta työorganisaation perustehtävän näkökulmasta tuntee voimassa olevan työlainsäädännön ja alan työ- ja virkaehtosopimukset kuvaa hyvinvoivan työyhteisön piirteet ja tietää keinoja edistää työyhteisön toimivuutta sen jäsenenä osaa toimia hoito- ja hoivatyön lähijohtajana osaa analysoida hoitotyön laatuun liittyviä tekijöitä ja löytää ratkaisuja laadun ja potilasturvallisuuden parantamiseksi osaa kuvata kilpailuttamiseen liittyvät käytänteet tietää hoitotyön täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuudet ja erilaiset uravaihtoehdot