Opiskelija osaa
- laskea tuotteelle tuotantokustannukset ja hinnoitella sen toimintaympäristöön sopivaksi määritellä erilaisten kustannusten erot ja merkityksen
- kustannuslaskennassa hyödyntää katetuottolaskentaa
- yrityskohtaisessa tehtävässä ja sen perusteella hinnoitella tuotteita laskea hinnoittelun vaikutuksen yrityksen tulokseen ja ymmärtää sitä kautta hinnoittelun merkityksen yrityksen tuloksen teossa