Yhteinen työtila ryhmän INAUAI10A7 opintojaksoille

  • 20027722 Automaatiosuunnittelun projektityö, 3.00 op
  • 20027727 Automaatioteknologian projektityö, 3.00 op