Tämä on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa Ikääntyneiden hoitotyön opinnot (5 op) verkko-opintoina.