Maksukyvyttömyysmenettelyt - mitä ne ovat ja miten ne toimivat eri osapuolten näkökulmasta! Tervetuloa soveltamaan lainsäädäntöä käytännön tilanteisiin!