Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen työtila vuosikurssille 2012-2013