SHHTP17A2-ryhmän Moduuli 1 Hoitotytön tieto- ja arvoperusta sisältää:

Opiskeluvalmiudet ja digitaalinen ympäristö 3 op, Vuorovaikutus- ja viestintätaidot 2 op, Englannin kielen taidot 1 op, Ihmisen anatomian ja fysiologian osaaminen 4 op, Hoitotyön lähtökohdat 5 op.

Tämä Moodle-kurssi toimii tiedon ja materiaalin vaihtamisen alustana eri tavoin tässä moduulissa.