Tämä moodle-alusta liittyy SHHTP16A2 -ryhmän Perheiden hoitotyön moduuliin.