Palauta tänne oman ryhmäsi palautuskansioon moduulissa harjoitustehtävänä täyttämäsi opinnäytetyön aiheen valinta- ja kuvauslomake. Löytyy sähköisenä sosiaalialan intrasta kohdasta opinnäytetyö, jonak jälkeen oikealla aukeaa opinnäytetyöhön liittyviä tiedostoja