Tämä Moodle-pohja on tarkoitettu ryhmän SHHTP17A2 opiskelijoille ja tutor-opettajille.