Tämä moodle tukee opinnäytetyön tekemistä. Sillä ei ole varsinaista tunnusta.