Yhteisön terveydenhoitotyö 5 op, josta tämä kurssi on 3 op. ( Anja-Maija vastaa tuosta 2 op)