Omahoitoa tukeva hoitotyö sotepalveluissa 15 op sisältö:

Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä 5 op

Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö 10 op


SHHTAI15A8