Omahoitoa tukeva hoitotyö sote-palveluissa 15 op sisältää:

Asiakkuusosaaminen näyttöön perustuvassa hoitotyössä 5 op

Avopalveluita käyttävän asiakkaan näyttöön perustuva hoitotyö 10 op


SH00BD10-3002