Tämä teema on osa moduulia YARK17A-1001 Johtaminen ja rakentamistalous.