Tämä teema on osa moduulia YARK17A-1002 Korajusrakentaminen.