Tämä teema on osa moduulia YARK17A-1003 Rakennetekniikka.