Kielet: Suomi ja englanti


Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojaksolla käydään läpi hankintatoimen kokonaisuus osana liiketoimintaa omaan alaan soveltaen. Tärkeänä osana suoritusta on etsiä tietoa ja laatia vaadittavat hankintatoimeen liittyvät harjoitustyöt omalta alalta.


Opiskelija:

  • ymmärtää hankintatoimen roolin yrityksessä
  • osaa suhteuttaa hankintatoimen yrityksen tai organisaation kokonaisvolyymiin
  • osaa tavanomaisen ostoprosessin vaiheet: tarjouspyynnön kohteen määrittely ja sovellettavat sopimusehdot, aikataulut, tarjousten vertailun ja toimittajan sekä urakoitsijan valinnan, ilmoitukset, mahdolliset reklamaatiot ja takuuajan velvoitteet
  • hankintatoimen kehittämisen periaatteet, valinnat ja innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet ymmärtää julkisten hankintojen pääperiaatteet, kynnysarvot ja tietää uudistuneen hankintalain merkityksen eri aloilla
  • osaa soveltaa tarjouspyyntöjen tärkeimpiä tietokantoja HILMA, TED, dgMarket ja Cordis
  • ymmärtää ostosopimusten rakenteen sekä toimituslausekkeiden sisällön ja maksuehtojen määrittelyn