Ko.kurssi on opintojen etenemistä tukeva kurssi (2 op).

M.H