Sulautettu järjestelmä

Tavoitteet: Opiskelija tuntee sulautetun järjestelmän teknologian, osaa soveltaa sitä teknisiin ongelmiin sekä käyttää sovelluskehitysympäristöä käytännössä. Opis-kelija osaa dokumentoida tekemänsä työn tulokset.

Opiskelija tuntee mikro-ohjaimen periaatteen ja osaa toteuttaa sen avulla pienimuotoisen käytännön sovelluksen. Opiskelija hallitsee CAD piirtämisen perusteet, osaa alan dokumentointikäytäntöjä ja tuntee niihin liittyviä standardeja.