Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee sulautetun järjestelmän teknologian, osaa soveltaa sitä teknisiin ongelmiin sekä käyttää sovelluskehitysympäristöä käytännössä. Opiskelija hallitsee moduulin kannalta oleelliset matematiikan taidot. Opiskelija osaa tutkia fysiikan keskeisiä ilmiöitä käytännössä ja osaa dokumentoida tulokset.

Opiskelija pystyy projektimuotoiseen toimintaan monikulttuurisessa kansainvälisessä ympäristössä ja osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti automaatioalan työympäristöissä ja -tehtävissä englannin kielellä. Opiskelija pystyy työssään kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti ruotsin kielellä.