Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee kunnossapidon peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa käyttäen apunaan tuotannon tietojärjestelmiä. Opiskelija tietää kunnossapidon merkityksen tuotantolaitoksen taloudelliselle toiminnalle, hallitsee luotettavuuskeskeisen kunnossapidon, osaa käyttää ja hyödyntää kunnossapitojärjestelmää käytännön kohteessa ja osaa toteuttaa kunnossapitosovelluksen yrityksen tuotantoprosessiin.