Ikääntyneiden hoitotyön taidot 15 - 15 op  SH00BV37-3001