AROHNU10A8
Opiskelija

osaa tehostaa ja hyödyntää tiedonhallintataitojaan
osaa hahmottaa esimiestyöhön kuuluvat viestintätaitovaatimukset
osaa valmistautua asiantuntijuutta vaativiin viestintätilanteisiin
osaa toimia päätöksentekotilanteissa asiantuntijan tavoin