Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:
- erilaisia metsänhoitomenetelmiä ja perustella niiden käyttöä
- erilaisten metsänhoitomenetelmien vaikutuksen metsätalouden kannattavuuteen
- metsälainsäädännön ja -sertifioinnin velvoitteet metsänhoidossa
- arvioida metsänparannustarpeet sekä valita oikeat menetelmät
- laatia metsätaitoradan
- viestiä omaan alaansa liittyvissä tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti englannin kielellä.