ICT Taiturit -koulutusten opinto Älykkäät IoT-järjestelmät. Toteutus ajalla 27.8. - 26.10.2018. Laajuus 15 op.  Lisätietoja ilmoittautumisesta ym. Johanna Santala-Blom johanna.santala-blom@hamk.fi . Lisätietoja sisällöstä ja toteutuksesta Timo Karppinen timo.karppinen@hamk.fi .