RA00BO69-3002 Pientalohankkeen suunnittelu ja toteutus INRAM18X3